ELIMINUJEMY ZAGROŻENIA

csa

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znamy i rozumiemy współczesne zagrożenia i wyzwania w świecie nowoczesnych technologii. Nasze rozwiązania nie są jedynie prostą reakcją na istniejące niebezpieczeństwo, ale przede wszystkim wyprzedzają zagrożenie zanim będzie mieć ono miejsce.

checked

JAKOŚĆ

Cyberus Labs dostarcza rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oparte na najnowocześniejszych technologiach. Wprowadzane przez nas na rynek systemy są opracowane i rozwijane przez nasz zespół inżynierów wykorzystując także „disruptive innovation”. Czuwamy nad całością procesów. Bazujemy na innowacyjności i najlepszej jakości wykonania produktu – od projektu, aż po jego realizację.

transfer

UNIWERSALNOŚĆ i ELASTYCZNOŚĆ

Oferowane przez nas rozwiązania mogą być wykorzystane jako część istniejących już systemów informatycznych, systemów identyfikacji (w tym dla infrastruktury krytycznej), oraz dla systemów Internet of Things. Nasze rozwiązania możemy dostosować do potrzeb i wymagań klientów – zarówno pod kątem oprogramowania, urządzeń i całości infrastruktury. Elastyczność i współpraca z klientem na każdym etapie jest kluczem do sukcesu Cyberus Labs.

lock

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I DANYCH

Nasze rozwiązania zabezpieczają zarówno użytkowników operacji w sieci, jak i firmy przed utratą danych, nieuprawnionym dostępem do urządzeń oraz innymi zagrożeniami. Wprowadzamy nową jakość w dziedzinie identyfikacji i autoryzacji użytkowników na wszystkich poziomach systemu.

smartphone

TECHNOLOGIA MOBILNA I SAAS

Cyberus Labs tworzy systemy wykorzystujące na szeroką skalę technologię mobilną oraz cloud computing. Dzięki doświadczeniu zespołu inżynierów oferujemy najbezpieczniejsze rozwiązania także dla technologii mobilnych. Oferujemy systemy SaaS, łączące B2B i B2C, pozwalające na najefektywniejsze korzystanie z serwisów mobilnych przez użytkowników.

certificate

WYMOGI PRAWNE

Dbamy o przestrzeganie najwyższych wymagań prawnych związanych z ochroną tożsamości w sieci – danych osobowych, danych wrażliwych. Nasze systemy pomagają klientom na całym świecie spełnić wymagania nałożone przez procedury bezpieczeństwa takie jak m. in.: ISO 27001, ISO 27018, GIODO oraz dyrektywy UE.

book

WIEDZA

Łączymy najnowocześniejsze technologie z Doliny Krzemowej z wiedzą i umiejętnościami inżynierów z Polski. Stawiamy na współpracę z doświadczonymi ekspertami. Ważna jest dla nas również współpraca z młodymi, kreatywnymi inżynierami oraz wyższymi uczelniami. Wierzymy, że ma ona ogromny potencjał i jest niezwykle potrzebna w Polsce.